DYM

Aile Konutunun Sağ Kalan Eşe Özgülenmesi

blog-post
Şubat11

Etiketler: hukuk , aile , konut

Aile Konutunun Sağ Kalan Eşe Özgülenmesi

“ Eşlerden birinin ölümü halinde tereke malları arasında ev eşyası veya EŞLERİN BİRLİKTE YAŞADIKLARI KONUT varsa; sağ kalan eş, bunlar üzerinde kendisine miras hakkına mahsuben mülkiyet hakkı tanınmasını isteyebilir.

Haklı sebeplerin varlığı halinde, sağ kalan eşin veya miras bırakanın diğer mirasçılarından birinin istemi üzerine, mülkiyet yerine intifa veya oturma hakkı tanınmasına da karar verilebilir.”

Kanun’da da açık bir şekilde belirtildiği üzere eşlerden birinin ölümü halinde sağ kalan diğer eş, ölen eşin mirası kapsamında kalan aile konutu üzerinde bu hakka sahip olacaktır. Aile konutunun tespiti için söz konusu taşınmazın tapuda arsa, tarla gibi görünmesi önem taşımamaktadır. Sağ kalan eş aile konutunun özgülenmesi için diğer miras paylarının mahsubunu isteyebileceği gibi miras payının yeterli olmaması halinde bu bedeli ödeme yoluna da gidebilir. Bu da mümkün olmayacaksa sağ kalan eş aile konutu üzerinde intifa veya oturma hakkına sahip olmayı da talep edebilecektir.

Miras payından mahsup edilmesi halinde aile konutunun bedelinin karşılanamaması durumunda Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 19.11.2008 gün, 12883-15476 sayılı kararında da belirtildiği üzere:

“Eğer eşin mirastan payına düşen miktar aile konutunun değerini karşılamıyorsa eş miras payı dışında kalan aile konutunun değerini ödeyerek onun mülkiyet hakkını talep edebilecek eğer bakiye değeri ödeyecek gücü yoksa aile konutu üzerinde intifa veya oturma hakkını talep edebilecektir.”

Öncelikle aile mahkemesinde açılacak bir dava ile aile konutunun tespiti yapılacak devamında da sulh hukuk mahkemesinden aile konutunun sağ kalan eşe özgülenmesi talep edilecektir.

Whatsapp ile İletişime Geç