DYM

Türk Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku

Türk gayrimenkul ve inşaat hukuku, medeni hukukun bir parçasını oluşturan ve konut, arsa, tarım ve ticari arazilerinin satışı, satın alınması ve kiralanması ile ilgili sorun ve davaların tüm tarafların haklarını koruyacak şekilde düzenlendiği mülkiyet hukukunun bölümlerinden biridir. 

Türk gayrimenkul hukuku ile alım, satım ve kiralama işlemleri ile ilgili yerli ve yabancı uyruklu müvekkillerimize hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri sunuyoruz.

Alım ve satım işlemleri, Türk gayrimenkul hukuku çerçevesinde ve yerel mevzuata vakıf bir gayrimenkul uzmanı avukatlar huzurunda gerçekleştiğinde tarafların haklarını güvence altına alır ve dolandırıcılık tuzağına düşmelerini önler. Tapu alım satımlarında tapunun mevcut durumu tapu müdürlükleri ve ilgili belediyeden detaylı olarak incelendiğinden hak kayıplarının önüne geçilmektedir.

Bu nedenle, gayrimenkul hizmeti ile ilgili tüm işlemler tamamlanana kadar adım adım yanınızda olacak DYM Hukuk ve Danışmanlık ekibinden deneyimli gayrimenkul uzmanı avukatlardan hizmet almanın önemi büyüktür.

 

Hukuki Danışmanlık Ve Hizmetler

Gayrimenkul Alım Satım ve Tapu İşlemleri 

Türk gayrimenkul ve inşaat hukukuna uygun olarak, Türk ve yabancı alıcının haklarını garanti altına alacak şekilde gayrimenkul alım satım sözleşmelerini hazırlamakta ve düzenlemekteyiz.

Tüm gayrimenkul alım satım işlemlerinde öncelikle tapunun Tapu Müdürlüğü ve belediyeler nezdinde araştırmasını yaparak alım satıma uygunluğunu kontrol etmekteyiz. Ardından ise Türkiye Tapu ve Kadastro Müdürlüğü'nden tapu alma işlemlerini başından sonuna kadar sizin adınıza sonuçlandırıyoruz.

 

Tapu İptali ve Tescili Davaları

Tapunun kanunda belirtilen sebepler ile iptali ve Tapu Müdürlüğü'nce müvekkil adına yeniden tescili için davaların hazırlanması ve dava süreçlerinde müvekkilin temsil edilmesidir.

 

Ortaklığın Giderilmesi (İzale-İ Şuyu)

Mal üzerinde ortak mülkiyete sahip ortakların mal paylaşımı hususunda anlaşamaması sebebiyle anlaşmanın mahkemece sağlanması için açılan davadır.

Mahkemenin tüm ortaklara ortaklığın kaldırılmasını ve mülkün satışını bildireceği ve bu yol ile ortaklığın giderileceği dava türüdür. Davacının hakkı destekleyici belgeler de eklenmek suretiyle savunmaktayız.

 

Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmeleri

Satıcının belirli bir tarihte bir mülkün mülkiyetini alıcıya devretmeyi taahhüt edeceği gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri hazırlamaktayız. Kanun gereği gayrimenkul satış vaadi sözleşmelerinin noter nezdinde yapılması geçerlilik şartı olduğundan ayrıca noter nezdinde resmi olarak belgelenmesini de üstlenmekteyiz.

 

Kat Mülkiyetinin Kurulması ve Yönetim Planının Hazırlanması

DYM Hukuk ve Danışmanlık olarak gayrimenkul uzmanı avukatlarımız, kat mülkiyetinin kurulması ile ilgili tüm işlemleri yürütürken, yönetim planlarını da gayrimenkul sahibinin hakkını koruyacak şekilde hazırlar.

 

Kamulaştırmasız El Atma Davası

Kamulaştırmasız gayrimenkule el atmaya ilişkin davaların hazırlanması görevini de üstlendiğimiz gibi müvekkillerimizi yargı önünde de temsil ediyoruz.

 

Kira Sözleşmelerinin Hazırlanması

Kira sözleşmeleri, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun (TBK) 299. Maddesinde kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşmelerdir. Kiraya veren ve kiracının hakları, yükümlülükleri ve talepleri doğrultusunda kanuna uygun kira sözleşmeleri hazırlamaktayız.

 

Önalım Davası

Önalım hakkı paylı mülkiyet hükümlerine tabi taşınmazlarda paydaşlardan birinin, taşınmazın kısmen veya tamamen diğer paydaşlardan biri tarafından üçüncü bir kişiye satılması halinde bu satılan payı öncelikle satın alma yetkisi veren bir haktır.

Buna göre ön alım hakkı ihlal edilen ve taşınmazı üçüncü kişiye satılması halinde önalım hakkı sahibi süresi içerisinde açacağı dava ile bu hakkını kullanabilecektir.

 

İpotek Tesis ve Kaldırma İşlemleri

İpotek tesis işlemlerini tamamlamak için yasal işlemleri yerine getiriyoruz, ayrıca Türk mevzuat ve yasalarına uygun olarak ipotek kaldırma işlemlerini de tamamlıyoruz.

Whatsapp ile İletişime Geç