DYM

İşyerinin Kamera İle Gözetim Altına Alınması

blog-post
Şubat11

İşyerinin Kamera İle Gözetim Altına Alınması

İşverenlere yalnızca iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması amacı ile işyerinin korunması için güvenlik kamerası kullanma imkanı tanınmıştır. Kamera kullanımının amacı aşmaması açısından sınırlı olması gerekmektedir. İşçilerin performanslarını denetleyen ve onları iş süresi boyunca gözetlemeyi hedefleyen kamera kullanımlarının hukuka aykırı olduğunu vurgulamak gerekir. İşveren, güvenlik kamerası uygulamasına başlamadan önce çalışanlarını aydınlatma yükümlülüğünü mutlaka yerine getirmelidir. Duş yerleri, tuvaletler, dinlenme odaları gibi bölgelerin izlenmesi kesinlikle mümkün değildir. İşverene yalnızca işyerinde suç işlendiğine dair somut şüphelerin varlığı halinde gizli kamera kullanma imkanı tanınmıştır. Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder. 95/46/EC sayılı AB Veri Kişisel Verileri Koruma Direktifi ile KVKK’nın gerekçe bölümünde bireyin resmi, görüntüsü ve sesinin kişisel veri olarak kabul edileceği belirtilmiştir. Bu nedenle bir kişinin sesini ve görüntüsünü gösteren, aktaran veya kaydeden bir kamera faaliyeti kişisel verilerin işlenmesi olarak nitelendirilecektir. İşverenler kural olarak işçinin açık rızasının varlığı halinde güvenlik kamerası kullanabilirler. Ancak bu kullanımın Kanunda belirtilen sınırlar içerisinde olması önem arz eder. Öncelikle işçinin özel hayatına müdahaleye verdiği rızaya kuşkuyla yaklaşılmalı, bu rızanın iş sözleşmesinin kurulmaması ya da iş ilişkisinin sonlandırılması tehdidi altında verilmemiş olması gerekmektedir yani kısacası kişinin beyanı hür iradesi çerçevesinde hiçbir baskı altında olmaksızın alınmalıdır. Zira bir sorunun nasıl sorulduğu dahi kişinin rızasını etkilemektedir. İşveren işçinin rızasını asla ve asla koşula bağlamamalıdır. İşçinin rızası ana sözleşmeden bağımsız tutulmalı yani rızası ve iş akdi birbirine koşul olarak ileri sürülmemelidir. İşçinin rızası Granürel olmalıdır. Müdahalenin yani kamera konulmasının hukuka aykırılığını ortadan kaldıracak meşru ve gerçek bir nedenin olması gerekmektedir. İşçi kamera kullanımın amacı, süresi ve görüntülerin ne kadar saklanacağı konusunda bilgilendirilmelidir. İşveren asla işçiden gizli bir iş yapamaz, her koşulda işçiye bildirimde bulunma külfeti altında olmalıdır. Güvenlik kamerası kullanımı amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmalı, izleme faaliyeti ile elde edilen kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmelilerdir. İşçinin rızası bulunsa dahi, kişilik haklarına ve özgürlüklerine getirilecek kısıtlamalar ancak, hukuka ve ahlâka aykırı olmadıkları oranda geçerlidir.

Whatsapp ile İletişime Geç