İcra ve İflas Kanunu alacaklı ile borçlu arasındaki ilişkiyi, resmi usul ve esaslara göre, borçlunun borcunu belirli bir süre içinde ödemesini zorunlu kılan ve o tarihte ödemeyenlerin cezasını gerektiren bir yargı düzenidir.

Yerli ve yabancı müvekkillerimize, alacaklı ile borçlu arasındaki borçlunun borcunu ödememesi durumunda ortaya çıkabilecek ihtilafların çözümü ve alacak tahsili işlemleri ile ilgili hukuki danışmanlık ve hukuki hizmetler sunuyoruz.

Avukatlardan oluşan ekibimiz; ilamlı icra (yerli ve yabancı mahkeme kararları) ve kambiyo senetlerinin (çekler, senetler, bonolar) icrası da dahil olmak üzere tüm icra işlemlerinin cebri icra yoluyla alacak tahsilatını üstlenmektedir.

Ayrıca DYM Hukuk ve Danışmanlık, iflas etmiş müvekkillerin borçlarının yeniden yapılandırılması ve programlanması, iflas davaları ve iflas ertelemesi hizmetlerimiz kapsamında gelmektedir.

 

Hukuki Danışmanlık ve Hizmetler

Mahkeme veya icra nezdinde alacak tahsil yöntemlerinin araştırılması

İcra ve İflas Kanunu kapsamında alacakların tahsili için izlenen yasal prosedürlere göre icra yöntemleri veya mahkeme huzurunda alacak tahsili yöntemlerinin araştırılması sürecini avukat ekibimiz üstlenmektedir.

 

Alacaklı İle Borçlu Arasındaki Uzlaştırma Yollarının Araştırılması Ve Anlaşmazlıkların Çözülmesi

Bu konudaki tüm yasal prosedürleri takip ederek, alacaklı ile borçlu arasındaki anlaşmazlıkların çözüm yollarını tartışıyor, alacaklı ile borçlu arasında borç kapatma hakkında görüşmeler yürüterek uzlaşma sağlamaktayız.

 

İcra Ve Tahsilat Prosedürlerinin Takibi

Tüm icra prosedürlerini takip eder ve alacaklının alacağına kavuşması için gerekli tüm işlemleri yapmaktayız.

 

Alacak Taleplerine Hukuki Destek Verilmesi

DYM Hukuk ve Danışmanlık, İcra ve İflas Hukuku alanında deneyim ve yetkinliğe sahip avukatlardan oluşan ekibi, müvekkillere uygulama sürecinin ve alacakların tahsilinin tüm aşamalarında hukuki destek sunmaktadır.

 

Taşınmazın tahliyesi

Kiracının kirasını ödeyememesinden zarar gören mülk sahiplerine, mahkemeden kiracının konutu boşaltması yönünde bir karar alabilmesi için resmi tebligat yoluyla tahliye takibi ve ardından tahliye davası açıyoruz ve uygulaması uzman avukatlarımız tarafından denetleniyor.

Benzer şekilde, mahkeme kararı olmaksızın gayrimenkulün zorla tahliyesi de hizmetlerimiz kapsamındadır.

Whatsapp ile İletişime Geç