Türkiye içinde veya yurtdışında yerli ve yabancı müvekkillerimize, Türk hukukunun tüm dallarını ilgilendiren tüm dava ve uyuşmazlıklarda adaleti tesis eden, doğru çözümlerle profesyonel hukuk ve danışmanlık hizmetleri sunuyoruz.

Hukukun tüm dalları ile ilgili ticari, medeni ve idari uyuşmazlıklar ve davalarda, tam profesyonellik ve Türk mevzuatının genel ilkelerine uygun olarak sizlere hukuki danışmanlık hizmeti ve hukuki hizmetler sunuyoruz.

Sunduğumuz tüm hizmetlerimiz, her biri kendi uzmanlık alanında, hukukun tüm dallarında deneyim ve yetkinliğe sahip, tamamı Türk mahkemelerinde dava usullerini düzenleyen ilke ve düzenlemelerden haberdar olan Türk avukatlar ve hukuk danışmanları tarafından verilmektedir.

 

Hukuki Danışmanlık Ve Hizmetler

Bilgi Teknolojisi Ve Veri Koruma Kanunu

Müvekkillerin değişen yasalara uygunluklarını gözden geçirirken Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (KVKK) uymaları ile ilgili hak ve özgürlüklerini garanti ediyoruz.

Bu konuda takip ettiğimiz en önemli konular arasında şunlar yer almaktadır:

·        KVKK'ya göre uyum süreci ve politikasını belirleme

·        Kişisel ve özel verilerin sınıflandırılması

·        Verbis kayıt süreci ve veri envanteri hazırlama

·        Açık rıza metinlerinin hazırlanması

·        KVKK uyumlu belge ve evrakların hazırlanması

·        Şirket içi eğitimlerin verilmesi

·        KVKK'ya göre her türlü isteğe geri dönme

 

Fikri Mülkiyet Hukuku

Aşağıdakiler de dahil olmak üzere fikri mülkiyet hukuku ile ilgili tüm davaları takip ediyoruz

·        Haksız rekabete yönelik davalar,

·        Marka tescili,

·        Marka, patent ve telif hakkı ihlalinin tespiti ve bu ihlali gidermeye yönelik başta dava olmak üzere diğer uygulamalar,

·        Ticari sırların korunmasına yönelik uyuşmazlıklar,

·        Lisans sözleşmeleri hazırlama,

·        Türk Patent Enstitüsü kararlarının iptaline yönelik davalar

·        Marka ve patentlerin tescilinin korunması ve devredilmesine yönelik işlemler,

·        Telif haklarının korunması

 

Kamu Sözleşmesi Hukuku

Genel sözleşme hukuku çerçevesinde sözleşmelerin düzenlenmesi konusunda hukuki danışmanlık sağlamaktayız. Sözleşmelerin hak ve yükümlülüklerini detaylı olarak inceliyoruz. Hukuka uygun ve tüm tarafların haklarını koruyan sözleşmeler hazırlamakla sorumluyuz.

DYM Hukuk ve Danışmanlık bu hukuk dalında uzman avukat kadrosu ile sözleşmelerden doğan her türlü dava ve uyuşmazlıkları takip etmektedir.

 

Uluslararası Ticaret Hukuku

İhracat, ithalat, serbest bölgeler, gümrük düzenlemeleri, uluslararası anlaşmalar, uluslararası finans ve uluslararası ticarette uyuşmazlık çözümü konularında yerli ve yabancı müşterilerin karşılaştığı tüm dava prosedürlerini ele almaktayız.

 

Sağlık ve İlaç Hukuku

Türkiye'de sağlık hizmetlerinden kaynaklanan dava ve uyuşmazlıklarda Sağlık ve İlaç Kanunu çerçevesinde danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.

DYM Hukuk ve Danışmanlık avukatlarından oluşan ekibi, hukuk ve ceza davaları ve tazminat davalarının yanı sıra takip ve uyuşmazlık çözüm hizmeti de sunmaktadır.

 

Elektronik Para Birimi Ve Ödeme Kurumları

Ödeme sistemleri, menkul kıymet mutabakatı, ödeme hizmetleri ve elektronik para ödeme kurumları hakkında hukuki danışmanlıklar sağlıyoruz.

Bu hizmetler, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası arasındaki ilişkiyi düzenleyen Elektronik Para ve Ödeme Kuruluşları Kanunu düzenlemelerine uygundur.

 

Vergiler

Türkiye'de vergi mükellefi müvekkillerimize vergi hukuku ile ilgili tüm konularda danışmanlık hizmeti veriyoruz. Ayrıca; tahsilat ve uyuşmazlık çözümü ve bu konudaki sorunları da dahil olmak üzere hizmet sunmaktayız.

 

Rekabet Kanunu

Türkiye içinde ve dışında müvekkillerimize, serbest piyasada rekabeti düzenleyen ve bazı şirketlerin sorumsuzca hareket etmelerini engelleyen, diğerlerine büyük zarar ve kayıplara neden olan rekabet hukuku kapsamında danışmanlık hizmetleri ve hukuki çalışmalar sunmaktayız.

 

Miras Kanunu

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ile düzenlenen miras hukuku ile ilgili uyuşmazlıklarda dava açtığımız gibi, hakları koruyan ve miras hukukunu gerektiği gibi uygulayan hukuki hizmetler sunarız.

Aşağıdaki konuları takip ediyoruz:

·        Miras belgesinin elde edilmesi

·        Mirasın Reddi

·        Vasiyetname düzenlenmesi ve İptali

·        Miras Sözleşmeleri

·        Mirasın Bölünmesi

 

Tüketicinin Korunması Hukuku

Her türlü tüketici uygulamasından kaynaklanan uyuşmazlıklarda; bireyler veya tüketici kuruluşlarında Tüketici Mahkemesi'ne dava açıyoruz.

Whatsapp ile İletişime Geç