Türk Ticaret Kanunu (Şirketler ve Ticaret Kanunu), Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 13 Ocak 2011'de kabul edilmiş ve 14 Şubat 2011'de Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kanunun yürürlüğe girmesi ile birlikte 29 Haziran 1956 tarihli ve 6762 sayılı eski kanunu yürürlükten kaldırılmıştır.

Kanun ticari işletmelere ilişkin hususları ve bunlar altında doğan hukuki uyuşmazlıkları düzenleyen özel bir kanun niteliğindedir.

Bir şirket ile diğeri veya şirket ile müşterileri veya şirket ile çalışanları veya aynı kurum içindeki ortakları arasında veya ticari işlemlerde ortaya çıkan uyuşmazlıklar ile ilgili olarak sizlere hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunuyoruz. 

Ticaret Kanununun 5. maddesine göre, bu tür davalar Asliye Ticaret Mahkemelerinde görülürken gümrük veya vergiden kaynaklanan cezai ve hukuki cezalara tâbi olunması halinde dava idare veya vergi mahkemelerinde görülür.

Bu nedenle, 6102 sayılı Şirketler ve Ticaret Kanunu kapsamına giren davalarla ilgilenen ekibimiz tecrübeli bir ticaret avukatlarımız hizmet vermektedir.

 

Hukuki Danışmanlık Ve Hizmetler

Türkiye'deki yerli ve yabancı kurumlara ticari faaliyetlerle ilgili sorun ve uyuşmazlıklarda Şirketler ve Ticaret Kanunu alanında etkin çözümlerle hukuki danışmanlık hizmeti sunarız.

 

Alacak Davaları

Şirket sözleşmelerinden doğan alacak ve davalarında müvekkil şirket adına dava açarak müvekkilin alacağına kavuşmasını sağlamakla birlikte müvekkiller aleyhine açılan davaları takip etmekteyiz.

 

Anonim ve Limited Şirketlerin Kurma İşlemleri

Küçük ve orta ölçekli işletme sahipleri için anonim şirketlerin yanı sıra Türk veya yabancı müvekkiller için limited şirketlerin kurulması için gerekli yasal prosedürlerin tamamlanmasını üstleniriz.

 

Şirket Sözleşmelerinin Hazırlanması ve kontrol edilmesi

DYM Hukuki Danışmanlık Şirketi olarak şirketlerin ana sözleşmelerinin ve ticari sözleşmelerin Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak hazırlanması ve kontrol edilmesi ile ilgili tüm işlemleri yürütmekteyiz. Bilinmelidir ki taraflar arasındaki uyuşmazlıklarda en önemli hukuki delil, hukuka uygun olarak düzenlenmiş, hakları ve sorumlulukları detayları ile belirten ve imza altına alınmış sözleşmelerdir.

 

Sermaye Artırımı ve Azaltımı

Anonim şirket sahiplerine sermaye artırımı veya azaltımı konusunda hukuki danışmanlık sağlamakla birlikte Türk Şirketler ve Ticaret Kanunu uyarınca uygulama taahhüdümüzü takip ederiz.

 

Genel Kurul ve Yönetim Kurulu Toplantılarının Yapılması

Genel şirket toplantılarını, genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarını derneğe ilişkin ana sözleşmeleri ilgili kanun ve mevzuata uygun olarak düzenleriz.

 

Haksız Rekabet Davaları

Bir şirketin adil rekabet hükümlerine aykırı davranması ve başkalarına ağır zarar ve kayıplara yol açması sonucunda haksız rekabet işlemlerine ve hak kayıplarına karşı Türk Ticaret Kanunu'na göre hukuki yollara başvurarak takibini sağlarız.

 

Whatsapp ile İletişime Geç