Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen Kişiler Hukuku, Aile Hukuku, Miras Hukuku, Eşya Hukuku ve Borçlar Hukuku'ndan oluşan ve tümüyle yenilenmiş Türk Medeni Kanunu 01.01.2002 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte 17 Şubat 1926'da İsviçre Medeni Kanun'u örnek alınarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilen ve 4 Ekim 1926 tarihinde yürürlüğe konulan 743 sayılı Türk Kanun Medenisi yürürlükten kalkmıştır.

 

Aile Hukuku

Türk vatandaşlarının ve bununla birlikte yabancılar arasındaki aile hukuku ile ilgili uyuşmazlıkların etkin ve hızlı bir şekilde çözümlenmesi için hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetlerini sunmaktayız.

Türkiye'de aile hukuku, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun en kapsamlı bölümü olup 3 bölümden oluşmaktadır:

Birinci bölüm, evlilik ve boşanmanın düzenlenmesi, evliliğe ilişkin genel hükümler ve eşler arasındaki mal rejimleri ile ilgilidir.

İkinci bölüm, soybağı, babalık ve evlat edinme iken üçüncü ve son bölüm ise; vesayet, vasi, yasal danışmanlık ve uygulanması ve sona ermesi ile ilgili konuları içermektedir.

Türk hukuku, DYM Hukuk ve Danışmanlık tarafından müvekkillere sunulan davalarla ilgili tüm konularda iki tarafı mahkeme kararı almakla yükümlü kılmaktadır.

 

Hukuki Danışmanlık ve Hizmetler

Evlilik İşlemleri

Türkiye'de evlilik için yasal şartlar çerçevesinde işlem prosedürleri de dahil olmak üzere evlendirme işleriyle yetkili ve görevli olan makamlara gerekli başvurular yaparak resmi nikah işlemlerini hazırlıyoruz.

 

Çekişmeli Boşanma Davası

Türk vatandaşları veya yabancılar arasındaki mevcut yasal evliliğin sona erdirilmesi için boşanma ve hukuki sonuçları hakkında anlaşmaya varılamayan davalarda müvekkilimizi temsil ederek haklarını almasını sağlıyoruz.

 

Anlaşmalı Boşanma Davası (Çekişmesiz)

Her iki tarafın da boşanma ve hukuki sonuçları konularında anlaşmaya vardığı ve bu yol ile evliliği anlaşmalı sona erdirmeyi kabul ettiği boşanma davası türüdür. Anlaşmalı boşanma davasının esasını “Anlaşmalı Boşanma Protokolü” oluşturmaktadır. Tarafların anlaşmış olduğu boşanma ve hukuki sonuçlarına ilişkin tüm hususların anlaşma şartları çerçevesinde yazıldığı, taraflarca imza altına alınan ve Aile Mahkemesi tarafından onaylanacak protokol, DYK Hukuk ve Danışmanlık avukatları tarafından hazırlanmaktadır. Böylece müvekkillerin hak kaybı yaşamasının önüne geçilmektedir.

 

Maddi ve Manevi Tazminat Davaları

Evlilik, boşanma ve nişanlanma durumlarının kanunlarda öngörülen sebeplerle sona ermesi halinde maddi ve manevi zarara uğrayan tarafın zararının tazminini talep ettiği dava türüdür. Bu davalar ile müvekkillerin zararlarının tam olarak karşılanmasını ve haklarına kavuşmalarını sağlamaktayız.

 

Velayet ve Nafaka İşlemleri

Aile mahkemesi nezdinde taraflar ve müşterek çocuklar için iştirak, tedbir ve yardım nafakalarına hükmedilmesi ve nafaka miktarlarının belirlenmesi ile sona eren boşanma sonrasında 18 yaşından küçük çocukların velayetinden sorumlu olacak tarafın belirlenmesi süreçlerini yürütmekteyiz.

 

Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi

Türk vatandaşları veya yabancılar hakkındaki aile mahkemelerinin görev alanına giren konularda yabancı mahkemeler tarafından verilen ve kesinleşen kararların Türkiye’de tanınması ve uygulanması için gerekli hukuki işlemleri yapıyoruz.

 

Mal Rejiminin Tasfiyesi

Türk Medeni Kanunu gereğince boşanma davası ve devamında mal rejiminin tasfiyesine yönelik işlemleri sonuçlandırıyoruz.

1 Ocak 2002 tarihinde yürürlüğe giren, Türk Medeni Kanunu'nda eşler arasında yasal mal rejimi olarak edinilmiş mallara katılma rejimi kabul edilmiştir. Bu kanun uyarınca mal rejiminin tasfiyesi için gerekli işlemleri yürütüyoruz.

 

Evlilik Sözleşmesi

Türk Medeni Kanunu'nda yasal mal rejimi olarak belirlenen edinilmiş mallara katılma rejimini kabul etmeyen taraflar için özellikle evlilik mallarına ilişkin iradelerine uygun sözleşmeler düzenlemekteyiz. Bu sözleşme ile tarafların boşanmaları ihtimalinde kanunda öngörülmüş olan edinilmiş mal rejimi hükümlerini uygulanmaz, taraflarca yapılan sözleşme hükümleri uygulanır.

 

Aile İçi Şiddet ve Koruma

6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun gereğince Aile içi şiddete maruz kalan bireyleri korumak için yasal tedbirlerin yanı sıra şiddete uğrama riski taşıyan kişiler için mevzuat kapsamında koruyucu ve önleyici tedbirler alıyoruz.

Koruyucu ve önleyici tedbirlerden bazıları şunlardır ;

  • Şiddet mağduruna yönelik olarak şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmaması,
  • Ortak konuttan veya bulunduğu yerden derhal uzaklaştırılması ve müşterek konutun korunan kişiye tahsis edilmesi,
  • Korunan kişilere, bu kişilerin bulundukları konuta, okula ve işyerine yaklaşmaması,
  • Çocuklarla ilgili daha önce verilmiş bir kişisel ilişki kurma kararı varsa, kişisel ilişkinin refakatçi eşliğinde yapılması, kişisel ilişkinin sınırlanması veya tümüyle kaldırılması,
  • Korunan kişiyi iletişim araçlarıyla veya sair surette rahatsız etmemesi,
  • ir sağlık kuruluşuna muayene veya tedavi için başvurması ve tedavisinin sağlanması.

 

Aile Mahkemelerinin Görev Alanına Giren Uyuşmazlıkların Takibi ve Sona Erdirilmesi

Türkiye'de aile mahkemelerinin görev alanına giren tüm hukuki sorunların ve uyuşmazlıklarının takibini ve sonuçlandırılmasını sağlıyoruz.

 

Whatsapp ile İletişime Geç