Vergi hukuku, kamu hukuku içinde yer alan ve devletin mali faaliyetlerinin hukuki yönünü inceleyen mali hukukun bir alt dalıdır. Vergi hukukunun temel kaynakları T.C. Anayasası, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, Uluslararası Vergi Anlaşmaları, Kanun Hükmünde Kararname ve Bakanlar Kurulu Kararlarıdır.  

DYM Hukuk olarak vergi mükellefi olan müvekkillerimize vergi hukuku alanında verginin doğuşu ve tahsili aşamalarında danışmanlık hizmeti verdiğimiz gibi uyuşmazlık aşamasında da avukatlık hizmeti vermekteyiz. 

Whatsapp ile İletişime Geç