Rekabet Hukuku, serbest piyasa ekonomisinde rekabet sisteminin dengeli ve yeknesak bir biçimde uygulanmasını sağlayıcı düzenlemelerden oluşmaktadır. Rekabet hukukunun amacı mal ve hizmet piyasalarındaki rekabeti engelleyici, bozucu veya kısıtlayıcı anlaşma, karar ve uygulamaları ve piyasaya hâkim olan teşebbüslerin bu hâkimiyetlerini kötüye kullanmalarını önlemek, bunun için gerekli düzenleme ve denetlemeleri yaparak rekabetin korunmasını sağlamaktır. Rekabet Hukuku, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun kapsamında düzenlenmiş ve bu kanun kapsamında Rekabet Kurumu kurulmuştur.  

Rekabet Hukuku kapsamında, rekabeti sınırlayıcı sözleşmeler, hakkın kötüye kullanılması gibi alanlarda danışmanlık v avukatlık hizmeti vermekteyiz.  

Whatsapp ile İletişime Geç