İş ve sosyal güvenlik hukuku, 4857 sayılı İş Kanunu ve  5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu ile yasalaşan ve işçi ve işveren arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk alanıdır.  

Dym hukuk olarak işveren vekili sıfatıyla istihdamın başladığı andan itibaren insan kaynaklarıyla irtibat halinde bulunmakta ve sürecin hukuka uygunluğunu birebir denetlemekteyiz. 

Işçi vekili sıfatıyla ise yenilenen mevzuatlar doğrultusunda arabuluculuk aşaması dahil tüm sürecin takibini sağlamakta ve müvekkilin taleplerini en üst düzeyde karşılamaktayız. 

  • Arabulucuya başvuru ve neticelendirme  
  • Işçi alacakları davası 
  • Işe iade davası 
  • Hizmet tespiti davası 
  • Iş kazaları ve tazminat davaları 
  • Tutanak, savunma, fesih ve ihtar aşamalarının hazırlanması ve takibi 
  • Belirli – belirsiz süreli iş sözleşmelerinin hazırlanması 
  • Iş ve sosyal güvenlik hukuku alanına giren her türlü işlemin takibi  
Whatsapp ile İletişime Geç