Şirketler ve Ticaret Hukuku, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ile düzenleme alanı bulmuştur. Bireyler ve şirketler arasındaki ticari ilişkiler sosyal, kültürel, siyasal, ekonomi, toplumsal alandaki gelişmelerle paralel olarak gelişmeye devam etmektedir. Bu ticari ilişkiler neticesinde oluşan problemler ise şirketler ve ticaret hukukunun kapsamına girmektedir.  

Dym hukuk olarak yerli ve yabancı şirketlere şirketler ve ticaret hukukuna ilişkin etkin ve iş odaklı hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.  

  • Hukuki danışmanlık 
  • Alacak davaları 
  • Anonim ve Limited Şirket kuruluş işlemleri 
  • Şirket sözleşmelerinin hazırlanması ve incelenmesi 
  • Sermaye artırım ve azaltımları 
  • Genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarının yapılması 
  • Haksız rekabet davaları 
Whatsapp ile İletişime Geç