DYM

Sigortacılık & Reasürans Hukuku

Sigorta ve reasürans hukuku, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nda düzenlenmiştir.  

Bu kapsamında yerli ve yabancı müvekkillere danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktayız. Bu kapsamda sigortalı ile sigorta şirketleri arasında oluşan hukuki uyuşmazlıkların tespiti, zararın giderilmesi, maddi ve manevi tazminat davaları gibi avukatlık hizmetleri ile birlikte hukuki sorun oluşmaksızın önleyici danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Hukuki uyuşmazlıkları Sigorta Tahkim Komisyonu veya yetkili ve görevli mahkemeler nezdinde takibini yapmakta ve neticelendirmekteyiz.  

Whatsapp ile İletişime Geç