Icra ve iflas hukuku, 2004 sayılı İcra İflas Kanunu’nda düzenlenmiştir.  

Yerli ve yabancı müvekkillerin alacak tahsiline ilişkin hukuki sorunlarında cebri icra yoluna başvurarak alacak tahsili yapmaktayız. Ilamlı icra (yerli ve yabancı mahkeme kararları), kambiyo senetlerine mahsus icra takipleri (çek, senet, bono), taşınmazın tahliyesi ve ilamsız icra takibi olmak üzere tüm icra işlemleri ve uyuşmazlık halinde icra mahkemeleri ve genel mahkemelerde görülecek olan davalarda hizmetimiz vermekteyiz. 

Borca batık müvekkillerin borçlarının yapılandırılması, iflas ve konkardato süreçleri de hizmetlerimiz kapsamındadır. 

  • Ilamlı icra takipleri 
  • Kambiyo senetlerine mahsus icra takipleri 
  • Ilamsız icra takibi 
  • Taşınmazın tahliyesi 
  • Icra takibine itiraz 
  • Itirazın iptali veya itirazın kaldırılması davası 
  • Konkardato ve iflas süreçleri  
Whatsapp ile İletişime Geç