Hukukun her alanını kapsayan sözleşmeler hukuku birçok mevzuatta düzenlenmiştir. Türk Medeni Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Hukuku, sözleşmeler hukukunun temel kaynaklarıdır.

Tarafların ortak irade beyanları ile oluşan sözleşmeler, hak ve yükümlülük içermeleri sebebiyle önem arz etmektedir. DYM Hukuk olarak sözleşmeler hukukunun her aşamasında hukuki danışmanlık vermekte ve sözleşmelerin hak ve yükümlülük aşamalarını detaylıca incelemekteyiz. Bu sebeple, kanunlara uygun, tarafların talepleri doğrultusunda hak ve yükümlülükleri belirten, uyuşmazlık ihtimalini minimum seviyede tutan ve kesinlik içeren sözleşmeler hazırlamaktayız. 

Ayrıca sözleşmelerden doğan her türlü uyuşmazlıkların takibi ve neticelendirilmesi, uzman avukatlarımızca sağlanmaktadır.  

Whatsapp ile İletişime Geç