Gayrimenkul & İnşaat hukuku, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, İmar Kanunu, İskan Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Kat Mülkiyeti Kanunu gibi kanunlarla düzenlenmiş olup geniş bir hukuk alanıdır. Bu alan hem kamu hem de özel hukuk tüzel kişileri arasındaki ilişkileri düzenlemektedir. 

DYM Hukuk olarak yerli ve yabancı müvekkillerin gayrimenkul ve inşaat hukukuna ilişkin her türlü hukuki sorunlarında, büyük bir hassasiyet ile çalışmaktaktayız.  

  • Tapu alım-satım işlemleri 
  • Tapu iptal ve tescil davaları 
  • Istihkak davaları 
  •  Eser sözleşmesinden kaynaklanan dava takibi 
  • Ortaklığın giderilmesi (İzale-i şuyu davası) 
  • Taşınmaz satış vaadi sözleşmeleri 
  • Kat Mülkiyeti Kurulması ve Yönetim Planı Hazırlanması 
  • Ipotek kurulması ve terkin işlemleri 
  • Kamulaştırmasız el atma davaları 
Whatsapp ile İletişime Geç