DYM

Elektronik Para ve Ödeme Kuruluşları Hukuku

Elektronik para, ihraç eden kuruluş tarafından kabul edilen fon karşılığı ihraç edilen, elektronik olarak saklanan, bu Kanunda tanımlanan ödeme işlemlerini gerçekleştirmek için kullanılan ve elektronik para ihraç eden kuruluş dışındaki gerçek ve tüzel kişiler tarafından da ödeme aracı olarak kabul edilen parasal değer olarak tanımlanmaktadır Elektronik Para ve Ödeme Kuruluşları Hakkında Kanun 27 Haziran 2013 tarihine resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.  

DYM Hukuk olarak gelişen teknoloji ile birlikte hukukumuzda yer alan ve ticaret alanında büyük bir paya sahip olan Elektronik Para ve Ödeme Kuruluşları Hukukuna ilişkin tebliğ ve yönetmelik uyarınca danışmanlık hizmeti ve bu alanda ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkların takibi ve neticelendirilmesinde avukatlık hizmeti vermekteyiz.   

Whatsapp ile İletişime Geç