Ceza Hukuku, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu vb. kanunlar ile düzenlenmiştir. Suçun unsurları, ceza sorumluluğu, suça ilişkin yaptırımlar Ceza Hukuku’nun konularını oluşturmaktadır. 

Ceza hukuku 2 aşamadan oluşmaktadır.  

  • Soruşturma aşaması,  
  • Kovuşturma aşaması. 

Ceza Hukuku yargılanmasının ana unsurlarından biri ‘savunma hakkı’dır. Savunma hakkı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin m.6/3 maddesi ile de adil yargılanma hakkı kapsamına alınmıştır.  

Dym Hukuk olarak ceza hukukunun hem soruşturma evresi hem kovuşturma evresi olmak üzere tüm yargılama sürecinde ‘savunma hakkı’nı esas alarak etkili ve çözüm odaklı avukatlık hizmeti vermekteyiz.   

  • Soruşturma evresi 
  • Uzlaştırma aşamaları 
  • Kovuşturma evresi 
  • Infaz aşaması 
Whatsapp ile İletişime Geç