Aile hukuku, nişanlanma ile başlayıp boşanma ile boşanma süreci sonraki işlemleri kapsayan hukuk alanıdır. Boşanma ve aile hukuku, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenmiştir. Kanun gereğince boşanma ve aile hukukuna ilişkin hususlarda mahkeme kararına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu konuda, gerek hukuki danışmanlık gerekse avukatlık hizmeti sunmaktayız.  

DYM Hukuk olarak gerek Türk vatandaşları gerekse yabancılar arasındaki boşanma ve aile hukukuna ilişkin hukuki sorunları verimli ve hızlı çözüm yolları ile sonuçlandırmaktayız.

  • Evlilik sözleşmesi 
  • Çekişmeli boşanma davası 
  • Anlaşmalı boşanma davası ve anlaşmalı boşanma protokolü 
  • Maddi-manevi tazminat talepleri 
  • Mal rejimi tasfiyesinin yürütülmesi 
  • Velayet ve nafaka işlemleri 
  • 6284 sayılı kanun gereğince koruma kararları 
  • Yabancı mahkeme kararlarına ilişkin tanıma-tenfiz davaları 
  • Aile mahkemeleri görev alanına giren uyuşmazlıkların takibi ve sonuçlandırılması 
Whatsapp ile İletişime Geç