Birleşme ve devralmalar, 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’da düzenlenmiştir. Kurul iznine bağlı birleşme ve devralmalar ise 27 Temmuz 2011 tarihinde Rekabet Kurumu tarafından yayınlanan ‘Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme Ve Devralmalar Hakkında Tebliğ’ ile düzenlenmiştir. Iş bu kanun ve tebliğ ile birlikte şirketlerin birleşme ve devralmalarına ilişkin uygulama ve  izin usulleri belirlenmiştir.  

Birleşme ve devralmalar hukukunda tecrübeli büromuz, birçok sektöre hizmet vermektedir. Gayrimenkul, turizm, otomotiv, gıda, enerji, ithalat ve ihracat gibi birçok sektörde birleşme ve devralma süreçleri ile yerli veya yabancı şirket kuruluşu alanlarında da hizmet vermektedir.  

Whatsapp ile İletişime Geç