DYM

Bilgi Teknolojileri ve Veri Koruma Hukuku

Bilgi Teknolojileri ve Veri Koruma Hukuku, 6098 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ( KVKK ) ile düzenlenmiştir. Kanun, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ile kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacı taşımaktadır.  

Kanun gereğince veri sorumlusu müvekkillerin KVKK uyum sürecini sağlamakta ve devamında değişen kanunlara uygunluğu konusunda denetim yapmaktayız.  

  • KVKK gereğince uyum sürecinin ve politikasının belirlenmesi , 
  • Kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerin sınıflandırılması, 
  • Verbis sistemine kayıt ve veri envanteri hazırlama süreci, 
  • Aydınlatma metni ve açık rıza metinlerinin hazırlanması, 
  • Her türlü belge ve evrakların KVKK’ya uyumlu hale getirilmesi, 
  • Şirket içi eğitimlerin verilmesi, 
  • Her türlü talebin KVKK ve diğer mevzuatlara uygun olarak cevaplandırılması. 
Whatsapp ile İletişime Geç